Instructies kunstgras zelf leggen

Onderstaand treft u instructies aan hoe u kunstgras zelf kunt leggen. Voor een kleine oppervlakte is dit vrij een voudig maar voor een grotere oppervlakte met veel snijden en lijmen doen wij dit graag voor u. Kunstgras plaatsen is een specialisme van de vakmensen van VD Kunstgrassen!

Handleiding

Onze kunstgrasleverancier heeft ook een uitgebreide handleiding beschikbaar. Deze kunt u onderstaand downloaden. Royal Grass is een Nederlands merk dus houdt u er rekening mee dat er tussen Nederland en België met name verschillen zitten in de ondergrond. In Nederland wordt kunstgras geplaatst op een zandfundering terwijl wij in België een stabilisé ondergrond prefereren. Deze werkwijze is bij ons buren echter onbekend! Uiteraard blijft het plaatsen van kunstgras wel gelijk.

Download Handleiding

1. Drukverdelend onderdoek (optioneel)

Rol het onderdoek uit over de geëgaliseerde en aangetrilde ondergrond en snij deze vervolgens op maat. Elke ‘baan’ dient u ca. 5 centimeter te laten overlappen (meestal is het onderdoek 2 meter breed).

2. Uitrollen en op maat snijden van kunstgras

Rol het kunstgras uit over de fundering, hierbij lettend op de juiste poolrichting en dat alle banen in dezelfde richting liggen. Waar de naadverbinding moet komen, maakt u best een kleine overlapping. Ook aan de randen houdt u best een overlapping aan van ca. 10 centimeter. Pas wanneer de middennaad sluitend ligt, snijdt u de randen exact op maat, niet eerder. Indien u veel overtollig gras aan de zijkanten heeft, is het beste dat u deze afsnijdt, omdat u anders niet goed met het kunstgras kan schuiven om het strak te krijgen.

Kunstgras laat zich in elke gewenste vorm snijden, maar de contouren van het gazon bepalen de moeilijkheidsgraad van de aanleg ervan. Obstakels in en langs het gazon, zoals muurtjes, beplantingen en dergelijke kunnen de aanleg bemoeilijken. Voordat u tot het maken van de naden overgaat is het gewenst dat het gras vlak en spanningsloos ligt.

Het corrigeren van snijfouten is precisiewerk en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Indien het kunstgras te kort of scheef is afgesneden, laat zich dat niet eenvoudig herstellen. Er is altijd risico op zichtbaarheid, bij het aanzetten van stukken. Wees voorzichtig en neem gerust uw tijd voor het snijwerk, snij liever een centimeter te ruim af dan te kort.

3. Een naadverbinding snijden

Het is noodzakelijk, bij het maken van een naad tussen twee banen, de zijkanten zo recht mogelijk af te snijden. Het zwarte tapijtdoek waar de kunstgrasvezels in vast zitten, steekt aan iedere kant zo’n 5 centimeter uit. Deze zijkanten dienen steeds te worden afgesneden. Met een scherp Stanleymes moet men zo recht mogelijk tussen de eerste en tweede rij kunstgrasvezels doorsnijden en zo dicht mogelijk tegen de tweede rij kunstgrasvezels.

U dient ook steeds vanaf de rugzijde te snijden. Dit snijdt makkelijker en voorkomt dat de kunstgrasvezels stuk worden gesneden. Deze rij kunstgrasvezels is bovendien een goed uitgangspunt om recht te snijden. U moet de banen zo dicht mogelijk tegen elkaar leggen, zodat een mooie strakke naad ontstaat. Deze banen mogen elkaar nergens overlappen. Er mag niet meer dan 3 millimeter ruimte tussen beide banen liggen, als er strak en recht langs de kunstgrasvezelrij wordt gesneden.

Voordat u tot verbinden overgaat, dient u de naad op zichtbaarheid te beoordelen van verschillende kanten.

4. Een naadverbinding lijmen

Door middel van Royal Grass® QuickSeam Tape kan u twee banen kunstgras eenvoudig met elkaar verbinden. Deze QuickSeam Tape is een zelfklevende band, voorzien van een plaklaag geschikt voor kunstgras. Wanneer de naad er goed uitziet en het gras spanningsloos op de fundering ligt, kan u de naad lijmen. Beide zijkanten dient u om te klappen, de band met de plaklaag naar boven uit te rollen en vervolgens de benodigde lengte af te snijden. Trek de dunne folie van de band zodat de plaklaag vrij komt. Hierna klapt u voorzichtig het kunstgras terug zodat beide helften weer mooi tegen elkaar liggen. Na de naad vast te drukken en dit enkele keren te herhalen is de naad meteen klaar voor gebruik, vermijd hierbij wel het openen van de naad om te zien of de kleefkracht voldoende is. Deze band kleeft wel meteen aan het kunstgras, maar is pas volledig gehecht na enige tijd.

Verlijm nooit tijdens de regen; zowel de band als de tapijtrug moeten droog zijn.

U moet wel opletten bij het dichtklappen van de naad dat er geen kunstgrasvezels van de zijkant op de band kleven, want dit blijft zichtbaar. U heeft ook de mogelijkheid, voordat u de folie eraf trekt, eerst het kunstgras terug te klappen en dan voorzichtig de folie tussen de naad door te trekken. Op deze manier blijven er zeker geen kunstgrasvezels op de band kleven. Hierbij moet u wel voorzichtig te werk gaan en te controleren of de naad zich goed blijft sluiten.

Afwerking en aandachtspunten

In principe kan kunstgras los op de fundering worden gelegd. Maar, bij intensief gebruik adviseren wij wel om een dun laagje silica zand in te strooien. Dit instrooien komt de levensduur van het product ten goede en voorkomt rimpelen of verschuiven van het kunstgras. Deze zandvulling blijft onzichtbaar en wordt steeds afgedekt door de gekroesde vezel in de kunstgrasmat. Indien u het kunstgras toch graag verankerd heeft, dan kan u tent-haringen gebruiken langs de randen (deze kunt u gewoon door het kunstgras slaan). U dient er wel op te letten dat u pennen neemt met een platte kop. Indien u kunstgras op een harde fundering zoals beton of asfalt wil verankeren, kan u deze eventueel verlijmen.

Verdere onderhoudsvoorschriften en een garantieboekje kan u steeds bij ons opvragen of aanvragen op de website van Royal Grass kunstgras.