Aanleg van kunstgras in je tuin: een overzicht van de regels in Vlaanderen

Of je nu droomt van een onderhoudsvriendelijke oplossing voor je gazonproblemen met behulp van kunstgras, of een duurzaam aangelegde speelruimte, het is essentieel om te weten hoe dergelijke projecten passen binnen de Vlaamse regelgeving. Net zoals terrassen, zwembaden, houtschors of lava op de grond, ziet de Vlaamse overheid kunstgras als een vorm van constructie. Dit roept de vraag op: is er een vergunning nodig voor het aanleggen van kunstgras rond je woning? Hieronder vind je een duidelijke uiteenzetting.

Waarom regulering op verharding?

De bezorgdheid over ongecontroleerde constructies, al dan niet in de vorm van verharding, is niet ongegrond. Overmatige verharding kan het lokale ecosysteem verstoren, de biodiversiteit verminderen en waterproblematiek verergeren. Vooral niet-waterdoorlatende oppervlakken dragen bij aan wateroverlast tijdens zware regenval en vergroten het risico op droogte. Daarom is het van belang bewuste keuzes te maken bij de aanleg van je tuin, waarbij kunstgras vanwege zijn waterdoorlatende eigenschappen een uitstekende keuze kan zijn. De combinatie van voldoende gevarieerde beplanting en bomen, maakt het ook niet alleen gezelliger, maar kan tevens bijdragen tot de verbetering van de biodiversiteit van de bestaande situatie.

Regelgeving rond kunstgras en verhardingen

Voordat je aan de slag gaat met het transformeren van je tuin, is het cruciaal om zeker te weten of jouw project een vergunning vereist. Hier zijn enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • Vergunningsplicht boven 80 m²: De algemene regel luidt dat voor verhardingen groter dan 80 vierkante meter een vergunning nodig is. Dit omvat niet alleen traditionele verhardingen zoals terrassen en paden, maar dus ook het maken van constructies zoals kunstgras, kiezels en andere tuinelementen.
  • Vrijstellingen onder 80 m²: veel projecten onder deze grens zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. Echter, er gelden specifieke uitzonderingen en voorwaarden, afhankelijk van de aard en locatie van de constructie.

Specifieke richtlijnen voor kunstgrasprojecten

  • Voortuinen: voor het aanleggen van kunstgras in je voortuin is altijd een vergunning nodig, ongeacht de omvang.
  • Kleine projecten met kunstgras zijn vaak vrijgesteld zolang deze binnen de toegestane grootte en locatie vallen. Denk aan terrassen, (kleine)stadstuinen, daken of andere decoratieve elementen.

Advies en voorzorgsmaatregelen

  • Architectuur en planning: voor grotere bouwprojecten of ingrijpende veranderingen waarbij een vergunning vereist is, kan het inschakelen van een architect noodzakelijk zijn. Kleinere werken, zoals de aanleg van kunstgras, kunnen meestal zonder deze stap.
  • Lokale verordeningen: afgezien van de algemene Vlaamse regelgeving, kunnen lokale gemeentes aanvullende eisen stellen. Raadpleeg daarom altijd de lokale regelgeving voordat je begint met je project.

Conclusie

Het aanleggen van kunstgras kan een prachtige, duurzame toevoeging zijn aan je tuin, mits zorgvuldig gepland binnen de kaders van de lokale en regionale regelgeving. Door je goed te informeren en de nodige voorbereidingen te treffen, kun je genieten van een groene, onderhoudsarme tuin die zowel esthetisch als ecologisch verantwoord is.