In 2022 werden wij gecontacteerd door Jeroen De Greef, directeur van het Onze Lieve Vrouw College in Sint Genesius Rode, met de vraag om hun oude en versleten speelplaats om te toveren tot een “sportkoer”. Naast sport en bewegen te stimuleren wat het doel van de school ook om de volledig betegeld speelplaats een stuk te ontharden.

Dat is nu net helemaal ons ding!

De wensen van de verschillende sportleerkrachten alsook de directeur werden in kaart gebracht en zo ontstond een voorstel van een veld waarop verschillende sporten kunnen beoefend worden:

 • groot voetbalveld
 • 3 kleine voetbalveldjes
 • 3 basketveldjes
 • volleybal en badminton op een groot veld
 • volleybal en badminton op 3 kleine veldjes
 • hockeyveld

Supporters kunnen ondertussen kijken vanop de grote betonblokken die tevens als boarding dienen om het spel niet te vertragen.

Kinderen meer aan het sporten en bewegen brengen was niet alleen de

bedoeling van deze school. Ook de Jan Vertonghen Foundation deelt de ambitie om zoveel mogelijk jongeren te activeren. Gezien wij partner zijn van de foundation van Jan Vertonghen, ontstond het idee om deze twee organisaties met elkaar te verbinden. Zo werd de realisatie van het eerste echte Jan Vertonghen Foundation veld in een school een feit.

Samen met onze partner D&D sports sloegen we de handen in elkaar om deze plek van sport en plezier te realiseren.

Wat is de Jan Vertonghen Foundation?

Een wereld creëren waarin elk kind zich bijzonder voelt.

De Jan Vertonghen Foundation wil zoveel mogelijk kinderen aanzetten tot spelen, bewegen en creatief zijn. Ze willen het beste uit elk kind halen, want elk kind is bijzonder.

Een van de voornaamste doelen van de foundation is ervoor zorgend dat  in elk ziekenhuis in België kinderen worden aangemoedigd om steeds het beste uit zichzelf te halen en zich aanvaard en verbonden te voelen met de maatschappij. Zij zijn zoveel meer dan hun ziekte, zij blijven bijzonder! Om dat te bekomen realiseert de foundation kleurrijke interactieve speelomgevingen in ziekenhuizen of worden muren voorzien van leuke thematische muurschilderingen,…

Daarnaast organiseert de  Foundation jaarlijks verschillende leuke activiteiten voor zieke, mindervalide en behoeftige kinderen.

Wanneer kinderen de kans krijgen om zich af en toe gewoon weer kind te voelen en plezier te maken, ongeacht hun fysieke of mentale beperkingen, komt dat hun welzijn ten goede.

Voor dat gezamenlijk doel zetten wij ons als partner mee in, door onder andere een deel van onze omzet te schenken aan de foundation, maar eveneens door het realiseren van multisport velden zoals dit in het OLV Sint Genesius Rode.

Wat is het nut van een multisportveld?

 • Efficiënt gebruik van beperkte buitenruimte
 • Functionele oppervlaktes creëren die eveneens waterdoorlatend zijn
 • Een veld voor verschillende sporten
 • Aanzetten tot meer sporten en bewegen
 • Sociale meerwaarde (dit veld kan bijvoorbeeld ook buiten de schooluren gebruikt worden)