Kunstgras wordt steeds populairder als alternatieve oplossing voor gazonproblemen en duurzame speelruimtes. Maar hoe zit het met de wetgeving rond kunstgras in Vlaanderen? Is er een vergunning nodig voor het aanleggen van kunstgras rond je woning? In dit artikel geven we een overzicht van de regels en richtlijnen die van toepassing zijn op kunstgrasprojecten in Vlaanderen in 2024.

Waarom regulering op verharding?

De bezorgdheid over ongecontroleerde constructies, waaronder verharding, is niet ongegrond. Overmatig verharde oppervlakken kunnen het lokale ecosysteem verstoren, de biodiversiteit verminderen en waterproblematiek vergroten. Vooral niet-waterdoorlatende oppervlakken dragen bij aan wateroverlast tijdens hevige regenval en verhogen het risico op droogte. Daarom is het belangrijk om bewuste keuzes te maken bij het aanleggen van je tuin. Kunstgras kan een uitstekende keuze zijn vanwege zijn waterdoorlatende eigenschappen. Het combineren van voldoende gevarieerde beplanting en bomen in combinatie met kunstgras kan ook bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit.

Regelgeving rond kunstgras en verhardingen

Voordat je aan de slag gaat met het aanleggen van kunstgras, is het cruciaal om te weten of jouw project een vergunning vereist. Hier zijn enkele kernpunten waar je rekening mee moet houden:

  • Vergunningsplicht boven 80 m²: over het algemeen is er een vergunning nodig voor verhardingen groter dan 80 vierkante meter. Dit geldt niet alleen voor traditionele verhardingen zoals terrassen en paden, maar ook voor constructies zoals kunstgras, kiezels en andere tuinelementen.
  • Vrijstellingen onder 80 m²: veel projecten onder deze grootte zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. Er zijn echter specifieke uitzonderingen en voorwaarden afhankelijk van de aard en locatie van de constructie.

Specifieke richtlijnen voor kunstgrasprojecten

Voortuinen: voor het aanleggen van kunstgras in je voortuin is altijd een vergunning vereist, ongeacht de omvang van het project.

Kleine projecten: kleine projecten met kunstgras, zoals terrassen, kleine stadstuinen, daken of andere decoratieve elementen, zijn vaak vrijgesteld van vergunningsplicht, zolang ze binnen de toegestane grootte en locatie vallen.

Advies en voorzorgsmaatregelen

Bij grotere bouwprojecten of ingrijpende veranderingen waar een vergunning voor nodig is, kan het inschakelen van een architect noodzakelijk zijn. Bij kleinere werken, zoals de aanleg van kunstgras, is dit meestal niet vereist. Daarnaast kunnen lokale gemeentes ook aanvullende eisen stellen, dus zorg ervoor dat je altijd de lokale regelgeving raadpleegt voordat je met je project begint.

Conclusie

Het aanleggen van kunstgras kan een prachtige, duurzame toevoeging zijn aan je tuin, mits zorgvuldig gepland binnen de kaders van de lokale en regionale regelgeving. Door je goed te informeren en de nodige voorbereidingen te treffen, kun je genieten van een groene, onderhoudsarme tuin die zowel esthetisch als ecologisch verantwoord is.

Heb je interesse in kunstgras of wil je meer informatie over de regelgeving rondom kunstgrasprojecten in Vlaanderen? Neem dan contact op met VD Kunstgrassen via info@vd-kunstgrassen.be of bel naar 033760960.