GARANTIE KUNSTGRAS

Het aanleggen van kunstgras is een investering voor de lange termijn. U wilt dan ook dat het kunstgras jarenlang meegaat. Royal Grass® heeft een lange levensduur en u krijgt een gefaseerd aflopende garantie van 15 jaar op alle gebreken die kunnen worden toegeschreven aan de fabricage van het product.

Hoe de grasmat er na verloop van tijd, bijvoorbeeld na 15 jaar, exact uitziet is lastig aan te geven, omdat de omstandigheden, zoals de mate van betreding en de gebruiksintensiteit, per eigenaar sterk kunnen verschillen. Wel belooft Royal Grass® dat het kunstgras minimaal 15 jaar geschikt blijft voor gebruik zoals omschreven. Daarom is de garantietermijn vastgesteld op 15 jaar. De garantieperiode begint op het moment dat het kunstgras wordt aangeleverd.

AL SINDS 2003 BETROUWBAAR

Al meer dan 15 jaar is Royal Grass® een betrouwbare leverancier van kunstgras aan klanten over de hele wereld. Door deze jarenlange staat van dienst heeft Royal Grass® een praktijkervaring die de garantietermijn van 15 jaar ondersteunt. De uitstekende reputatie die het bedrijf sinds 2003 heeft opgebouwd, is een belangrijke graadmeter voor de betrouwbaarheid van Royal Grass®.

In onderstaande video is ons kunstgras geplaatst bij een school. Ook hier is kwaliteit, en veiligheid een belagrijk aspect.

HERSTELLEN OF VERVANGEN

Wanneer een erkend Royal Grass® dealer zoals VD-Kunstgrassen een gebrek vaststelt dat onder de garantie valt, dan zorgt Royal Grass® in samenwerking met de betreffende dealer voor het herstellen of vervangen van het kunstgras. Bij het vervangen van de grasmat, komt het aantal vierkante meters vervangend kunstgras overeen met het oppervlak waaraan een mankement is geconstateerd.

Het gaat zoals gezegd om een gefaseerd aflopende garantie. Dit betekent dat Royal Grass® bij het herstellen of vervangen van de binnen de garantie vallende gebreken, het percentage van de actuele verkoopprijs vergoedt dat correspondeert met het verstreken aantal gebruiksjaren. Tijdens de eerste acht jaar na aankoop vergoedt Royal Grass® 100% van het defecte gras. Van het negende tot het twaalfde jaar na aankoop wordt 50% vergoed en het 13e, 14e en 15e jaar vergoedt Royal Grass® 25%. Het gedeelte dat niet voor rekening van Royal Grass® komt, dient de eigenaar te betalen. Royal Grass® zorgt in samenwerking met de dealer voor het afvoeren en recyclen van het ondeugdelijke product.

GARANTIE CERTIFICAAT

Indien u Royal Grass® heeft laten plaatsen, dan kunt u via Royal Grass® uw garantie certificaat aanvragen. Dit kan alleen wanneer u de plaatsing heeft laten uitvoeren door een erkende Royal Grass® specialist.

garantie kunstgras