Kunstgras ondergrond

Het beste resultaat zal u bereiken door kunstgras op een stabiele, draagkrachtige, egale en voldoende waterdoorlatende ondergrond aan te leggen. De opbouw van de kunstgras ondergrond kan worden vergeleken met die van sierbestrating. Kunstgras plaatsen op zwarte aarde raden wij ten stelligste af. Kunstgras is ook ideaal op verhardingen zoals beton (balkon), bitumen (dak) en asfalt, zolang de verharding maar drainerend en vlak is.

Stabilisé als kunstgras ondergrond (voorkeur)

Stabilisé is een mengsel van zand en cement. Hiermee kan een hele mooie stabiele en egale ondergrond worden gemaakt. Indien stabilisé goed aangebracht is zal deze voor jarenlang plezier geven en uw gazon mooi strak houden. Let wel op dat de verhouding zand/cement in orde is zodat deze nog wel waterdoorlatend blijft. Wij vinden stabilisé de perfecte ondergrond voor kunstgras. Zo heeft u ook geen drukverdelend doek nodig onder het kunstgras, zoals verder in dit artikel staat beschreven.

kunstgras ondergrond

Hoe beter de kunstgras ondergrond, hoe mooier uw gazon er straks uitziet en zal blijven!

Zandfundering

Afhankelijk van de bodemcondities, is een cunetzand- of breker zandpakket van 5 tot 20 centimeter vaak voldoende. Uiteraard zal een zandpakket eerder verzakken dan een stevigere fundering van bijvoorbeeld puin of zandcement (stabilisé). Wij adviseren in de meest voorkomende gevallen een ondergrond van stabilisé.

kunstgras-ondergrond

Kiest u toch voor een zandfundering, dan is het noodzakelijk om goed aan te trillen en eventueel door middel van water te verdichten en zorgen dat alle lucht uit het zandbed is. Dit om nazakken te voorkomen.

Doek onder het kunstgras

doek-onder-kunstgrasOptioneel kan er gekozen worden voor een drukverdelend onderdoek (geadviseerd bij een zandfundering). Dit onderdoek zorgt voor een drukverdelende en tevens beschermende functie voor de ondergrond. Bij puntbelasting, tijdens de aanleg en het gebruik van kunstgras zorgt het onderdoek voor een drukverdelende werking.

Kantopsluiting

Met alleen een goede ondergrond bent u er nog niet. In de ideale situatie moet er ook een kantopsluiting om het kunstgras worden aangebracht. Een kantopsluiting beschermd het aan de randen verzakken van de ondergrond en u kijkt mooi in het kunstgras. Lees meer over kantopsluiting.