Kunstgras ondergrond

Kunstgras ondergrond

Het belang van een goede ondergrond is een van de meest onderschatte onderdelen voor het plaatsen van kunstgras. In onze opinie is het belang hiervan misschien wel groter dan het gras zelf. Om een goede keuze te maken qua ondergrond is het van groot belang om als consument goed te weten wat uw verwachtingen zijn, op basis daarvan kan dan een goede keuze gemaakt worden qua ondergrond. Net zoals het gras zelf zijn er verschillende mogelijkheden qua ondergrond, met elk hun voor en nadelen. Grofweg zijn er 3 verschillende mogelijkheden als het gaat over een installatie in de tuin. Hieronder lichten we ze even kort toe.

Ongebonden kunstgras ondergrond

Kunstgras ongebonden ondergrondEen ongebonden ondergrond is een verzamelnaam van alle mogelijke materialen die gebruikt worden als ondergrond voor kunstgras die bestaan uit “los” materiaal. Denk hierbij aan voorbeelden zoals rivierzand, brekerzand, lava, dolomiet, zavel,… Wij gebruiken voor dit type ondergrond liefst een porfiersteenlag, in de volksmond beter gekend als “split”. Dit soort ondergrond is een heel goede oplossing voor een duurzame installatie. Er is echter een heel groot misverstand rond dit type ondergrond dat we graag uit de wereld willen helpen en dat is “niemand kan garanderen dat een installatie op deze manier op termijn even strak zal blijven liggen”. De reden hiervoor is heel simpel. De aarde onder de ondergrond is per definitie een dynamische massa. Dat wil zeggen, grond beweegt. Er zit organisch materiaal in de bodem, er leven insecten en er is bodemleven. Deze zaken zorgen er voor dat aarde altijd een beetje beweegt. Denk maar aan uw natuurlijke gazon. Wanneer er bovenop de aarde een laag ongebonden materiaal ligt zal dit materiaal ontegensprekelijk de beweging in de boden eronder volgen. Gevolg is dat het kunstgras oppervlak wat zal gaan golven. Sommige van onze klanten vinden dit niet erg en zijn van mening dat dit juist een natuurlijk effect creëert, terwijl andere dit liever niet hebben.

Gebonden ondergrond

Stabilise ondergrondMet een gebonden ondergrond bedoelen we een ondergrond waar cement aanwezig is als bindmiddel. We gebruiken hiervoor grof zand, met een minimum aan cement. Dit type ondergrond is beter bekend als een “stabilisé of chape”. Belangrijk hierbij is dat de samenstelling en de plaatsing correct gebeurt om de waterdoorlaatbaarheid te garanderen. Door onze ervaring vanuit de bestrating en vloerwereld hebben we de expertise in huis om dit type ondergrond op de juiste manier te installeren. Het voordeel van een gebonden ondergrond is dat deze niet kan vervormen door minimale bewegingen in de ondergrond en strak zal blijven liggen.

Op zwarte aarde

Deze methode van installeren wordt in de praktijk wel vaker toegepast, maar wij raden dit ten zeerste af en voeren dit soort installatie zelf niet uit. De reden hiervoor is heel simpel. Wanneer je kunstgras rechtstreeks legt op een ondergrond van aarde (al dan niet met een vliesdoek ertussen) zal je na relatief korte tijd gegarandeerd last krijgen van onkruid en mosgroei. Het vlak zal gaan golven en de mat zal vol ongedierte zitten. Kortom, een investering in een duurzame grasmat zal tenietgedaan worden door deze manier van installeren..

Kantopsluiting

Kunstgras ondergrondEen kantopsluiting is ook een onontbeerlijk onderdeel van een duurzame installatie. Het is van groot belang dat kunstgras steeds “opgesloten zit” zodat het geheel stabiel blijft liggen, maar ook beschermd is tegen aarde van de borders of wortels van planten die naast het kunstgras staan.

Een kantopsluiting kan bestaan uit verschillende materialen. Een bestaand terras of tuinafsluiting kan reeds fungeren als een goede kantopsluiting. Op plaatsen waar het kunstgras aansluitend ligt aan bijvoorbeeld een plantenborder plaatsen we meestal een opsluiting van beton of natuursteen boordstenen, maar ook kunststoffen ecolatten, cortenstaal of rvs strips behoren tot de mogelijkheden.

Bij het plaatsen van een kantopsluiting is het belangrijk dat de ondergrond van het kunstgras zo’n 2cm a 3cm lager ligt. Deze hoogte passen we aan op basis van het gekozen kunstgras dat er geplaatst zal worden. Kunstgras heeft het mooiste effect als de grasvezeltjes iets hoger liggen dan de kantopsluiting.